Dom Dziecka Żyznów - Podkarpackie

How to:

Postfix
Exim
Polspam.pl - Różności..

PHP - zamiana tekstu utf-8 na windows 1250:

$utf - tekst utf-8
$toupper - zamiana wszystkich znaków alfa na duże

function utf2win($utf, $toupper) {
$win1250 =iconv('utf-8', 'windows-1250', $utf);
if ($toupper) {
strtoupper($utf);
$win1250 = str_replace(hexdec('b9'), hexdec('a5'), $win1250); //ą
$win1250 = str_replace(hexdec('e6'), hexdec('c6'), $win1250); //ć
$win1250 = str_replace(hexdec('ea'), hexdec('ca'), $win1250); //ę
$win1250 = str_replace(hexdec('b3'), hexdec('a3'), $win1250); //ł
$win1250 = str_replace(hexdec('f1'), hexdec('d1'), $win1250); //ń
$win1250 = str_replace(hexdec('f3'), hexdec('d3'), $win1250); //ó
$win1250 = str_replace(hexdec('9c'), hexdec('8c'), $win1250); //ś
$win1250 = str_replace(hexdec('9f'), hexdec('8f'), $win1250); //ź
$win1250 = str_replace(hexdec('bf'), hexdec('af'), $win1250); //ż
}
return $win1250;};
Thats's all.