Regulamin polspam.pl

1. Używasz serwera rbl.polspam.pl lub jego poszczególnych modułów (sekcji) (wymienionych na stronie głównej polspam.pl) na własną odpowiedzialność.
2. Ten RBL może być używany bezpłatnie przez każdy podmiot, pod jedynym warunkiem:
- umieszczenie informacji (w formie linku) na głównej stronie, o korzystaniu z tego RBL'a.
Korzystanie z RBL bez podania linku jest nielegalne !!!
Zasada: my dbamy o darmowe i rzetelne filtrowanie spamu, w zamian oczekujemy tylko i wyłącznie linku zwrotnego do naszej głównej strony: polspam.pl.
3. Właściciel RBL rbl.polspam.pl dołoży wszelkich starań do zapewnienia wiarygodności listy.
4. W przypadku reklamacji zasadności listowania na rbl.polspam.pl należy koniecznie podać dane takie jak adres ip serwera nadawcy i nazwę domeny oraz zasadność reklamacji. Reklamacje bez podanych w/w informacji nie będą rozpatrywane.
5. Usunięcie z listy będzie następować po zgłoszeniu usunięcia problemu związanego z wysyłką spamu.
6. Pełną odpowiedzialność za założenie wpisu na jakiejkolwiek liście rbl.polspam.pl ponosi zakładający wpis.
7. Administrator rbl.polspam.pl nie udostępnia danych osób składających wpis, za wyjątkiem odpowiednich organów Rzeczpospolitej Polskiej, do tego uprawnionych, na pisemny wniosek w/w organów.
8. Użytkownikiem mogącym zakładać wpisy do rbl.polspam.pl może być wyłącznie obywatel Polski, mający ukończone 18 lat oraz posiadający pełną sprawność do czynności cywilno-prawnych, a w szególności do odpowiedzialności za własne czynności (dokonanie wpisu do rbl.polspam.pl).
W związku z tym Administrator rbl.polspam.pl ma prawo przeprowadzić weryfikację w/w warunków i ma prawo odmowy lub możliwości akceptacji dodawania wpisów przez danego użytkownika.
9. Każdy zarejestrowany uczestnik z prawem dokonywania wpisów do rbl.polspam.pl wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, zawierających treść informującą o zmianach dotyczących użytkowania rbl.polspam.pl oraz informacje techniczne i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
10. O usunięciu z listowania na rbl.polspam.pl decyduje tylko i wyłącznie administrator rbl.polspam.pl.
11. Wszelkie spory wynikające z pretensji do rbl.polspam.pl proszę kierować jedynie do administratora rbl.polspam.pl.
12. Administrator polpam.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika z uprawnieniami do tworzenia wpisów w rbl.polspam.pl, gdy stwierdzi, że dany użytkownik sporządza wpisy niezgodne z netykietą oraz powoduje szkody dla niesłusznie zgłaszanych adresów/domen.
13. Przypadek wymieniony w pkt. 11 regulaminu dotyczy w szególności "złośliwego" zgłaszania do rbl.polspam.pl domen lub adresów IP używanych przez ogólnie znane organizacje, np. gmail.com, wp.pl, onet.pl, onet.eu, interia.pl, poczta.fm, gazeta.pl itp.
14. Niniejszy regulamin jest ostateczny i jego interpretacja oraz rozsrzygnięcia należą wyłącznie administratora do rbl.polspam.pl.
15. Właściciel domeny polspam.pl zastrzega sobie prawo do zarządzania dowolnymi wpisami w rbl.polspam.pl. w dowolny, zgodny z netykietą sposób.
Użytkownicy rbl.polspam.pl zgadzają się z tym i nie wnoszą żadnych uwag co do tego faktu.
Właściciel domeny rbl.polspam.pl jednocześnie zobowiązuje się do zarządzania wpisami zgodnie z polskim prawem i własną subiektywną oceną dokonanego wpisu, oraz ogólnie pojętymi zasadami netykiety.
16. Właściciel domeny polspam.pl zastrzega sobie prawo do publikowania wiadomości osób, które próbują wypisać się z RBL. Przy pierwszej próbie dane delistującego są niejawne, przy każdej kolejnej dane (wraz z ewentualną korespondecją) mogą być udostępnione do wglądu ogółu, w celu ocenienia przez ogół całości działań listowanej domeny lub innej wartości do niej przypisanej. Właściciel listowanej na subdomenach .polspam.pl (z tyt. nazwy domeny lub adresy IP) nie ma prawa wnosić jakichkolwiek zastrzeżeń do właściciela domeny polspam.pl.
Wykorzystanie w/w przez różnych administratorów MTA ma charakter dobrowolny, w związku z czym, można składać pretensje do X różnych podmiotów nie związanych z polspam.pl.
17. Wszelkie spory dotyczące działania/niedziałania/nieprawidłowego działania/itp. serwera rbl.polspam.pl, a wymagające działania Sądu, mogą być zgłaszane jedynie do Sądu określonego przez Administratora rbl.polspam.pl. Wszelkie inne zgłoszenia wiążą się z pokryciem wszelakich opłat sądowych przez zgłaszającego.
18. Serwer RBL działa w obrębie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w nawiązaniu tylko i wyłącznie do tego prawa.
Wszelkie spory mogą być rozpatrywane tylko i wyłącznie przez Sąd oraz Panów Sędziów lub Panie Sędziny Rzeczypospolitej Polskiej.


That's all.