Dom Dziecka Żyznów - Podkarpackie

How to:

Postfix
Exim
Polspam.pl - kontakt..

Osoby chcące usunąć wpis w rbl.polspam.pl proszę o kontakt na adres: kontakt@polspam.pl.

W treści należy podać następujące informacje:
  • Adres IPv4.
  • Adres IPv6 (jeżeli istnieje).
  • Nazwę domeny oraz rev maszyny.
  • Uzasadnienie usunięcia w/w wpisów z listy w języku polskim, wraz z określeniem możliwej przyczyny listowania na rbl.polspam.pl i deklaracją trwałego usunięcia przyczyny listowania - jest to warunek usunięcia z listowania.
  • Zgłaszający wypis z listowania, jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż ponowne zgłoszenie (oraz kolejne) do rbl.polspam.pl, będą powodować coraz większe trudności usunięcia z listowania na rbl.polspam.pl.
  • Żadania nie zawierające w/w informacji nie będą w ogóle rozpatrywane.


z poważaniem:
Administrator rbl.polspam.pl
Thats's all.