Poniżej przykładowa regułka, która pozwoli SpamAssassin na tagowanie wiadomości:

Tworzymy plik o nazwie np. /etc/mail/spamassassin/polspam.pl.cf.
uridnsbl URIBL_POLSPAM_PLrhsbl.rbl.polspam.pl TXT
urirhssub URIBL_POLSPAM_PLrhsbl.rbl.polspam.pl. A 37.187.99.216
body URIBL_POLSPAM_PLeval:check_uridnsbl('URIBL_POLSPAM_PL')
describe URIBL_POLSPAM_PLContains is listed on polspam.pl
tflags URIBL_POLSPAM_PLnet domains_only
score URIBL_POLSPAM_PL5.0


Można też na początku dodać wyłączenie określonych domen z testowaniu ich na RHSBL:
uridnsbl_skip_domain www.spamcop.net openspf.net microsoft.com amazonaws.com allegro.pl polspam.pl

That's all.