Jeżeli masz ochotę sprzęgnąć swojego postfix'a z tym RBL, to zrób tak:

W pliku: /etc/postfix/main.cf (eg.):
smtpd_client_restrictions = permit_sasl_authenticated,
reject_rhsbl_sender rhsbl.rbl.polspam.pl,
reject_rhsbl_reverse_client rhsbl.rbl.polspam.pl,
reject_rbl_client lblip4.rbl.polspam.pl,
reject_rbl_client lblip6.rbl.polspam.pl,
reject_rbl_client dyn.rbl.polspam.pl,
reject_rhsbl_client rhsbl.rbl.polspam.pl,
permit


I w w/w kolejności, żeby mi nie zaorać serwera.

Każda w/w linijka reject_ powoduje sprawdzenie na innym poziomie.
Przed użyciem warto przetestować, czy RBL na określonym poziomie nie jest zbyt restrykcyjny.
Najbardziej prawdziwe odpowiedzi i najmniejsza szansa na błędne listowanie, to linijki odpytujące RHSBL.

Kolejność wykonywania sprawdzeń przez Postfix:

220 mail.example.com ESMTP Postfix # <-smtp_client_restrictions
HELO mail.example.com # <-smtp_helo_restrictions
250 mail.example.com #
MAIL FROM: # <-smtp_sender_restrictions
250 2.1.0 Ok #
RCPT TO: # <-smtp_recipient_restrictions
250 2.1.5 Ok #
DATA # <-smtp_data_restrictions
354 End data with . #
To: # <-header_checks
From: #
Subject:SMTP Test #
This is a test message # <-body_checks
. #


That's all.