Metoda wbudowana w exim(najszybsza i najmniej obciążająca Twoją maszynę):
Po sekcji: begin_acl section dodaj wpisy(myśl co robisz i gdzie dodajesz wpisy!):

deny
message = Blocked by rhsbl.rbl.polspam.pl
!authenticated = *
dnslists = rhsbl.rbl.polspam.pl
log_message = Blocked by rhsbl.rbl.polspam.pl(bad domains senders)

deny
message = Blocked by ip4.rbl.polspam.pl
!authenticated = *
dnslists = ip4.rbl.polspam.pl
log_message = Blocked by ip4.rbl.polspam.pl

deny
message = Blocked by ip4hardened.rbl.polspam.pl
!authenticated = *
dnslists = ip4h.rbl.polspam.pl
log_message = Blocked by ip4h.rbl.polspam.pl

deny
message = Blocked by ip6.rbl.polspam.pl
!authenticated = *
dnslists = ip6.rbl.polspam.pl
log_message = Blocked by ip6.rbl.polspam.pl

deny
message = Blocked by dyn.rbl.polspam.pl
!authenticated = *
dnslists = dyn.rbl.polspam.pl
log_message = Blocked by dyn.rbl.polspam.pl (dynamic)Możesz też użyć policyd-weight(większe możliwości, ale też wiele większe obiciążenie systemu): Pobierz i zainstaluj policyd-weight.
W /etc/policyd.conf (/etc/policyd/policyd.conf), wstaw za @dnsbl_score=(
'dyn.rbl.polspam.pl', 9.9, 0, 'DYN_POLSPAM_PL',
i za @rhsbl_score = (
'rhsbl.rbl.polspam.pl', 9.9, 0, 'RHSBL_POLSPAM_PL',

W pliku exim.conf zdefinuj ACL,np:

acl_smtp_rcpt = check_recipient

Next, after begin acl turn on policyd-weight:
begin acl
# ACL that is used after the RCPT command
check_recipient:

#Policyd-weight
warn set acl_m9 = ${readsocket{inet:127.0.0.1:12525}\
{request=smtpd_access_policy\n\
protocol_state=RCPT\n\
protocol_name=SMTP\n\
helo_name=$sender_helo_name\n\
queue_id=$message_exim_id\n\
sender=$sender_address\n\
recipient=$local_part@$domain\n\
recipient_count=$rcpt_count\n\
client_address=$sender_host_address\n\
client_name=$sender_address_domain\n\
reverse_client_name=$sender_host_name\n\
instance=$sender_host_address.$sender_address.$sender_helo_name\n\n}\
{20s}{\n}{socket failure}}

Next define the rules for exim:
# Defer on socket error
defer condition = ${if eq{$acl_m9}{socket failure}{yes}{no}}
message = Cannot connect to policyd-weight. Please try again later.
log_message = Cannot connect to policyd-weight !!!!!

warn set acl_m8 = ${extract{action}{$acl_m9}}
set acl_m7 = ${sg{$acl_m9}{\Naction=[^ ]+ (.*)\n\n\N}{\$1}}
warn log_message = policyd-weight action: $acl_m8, message: $acl_m7

warn message = $acl_m7
condition = ${if eq{$acl_m8}{PREPEND}{yes}{no}}

warn log_message = policyd-weight message: $acl_m7
condition = ${if eq{$acl_m8}{DUNNO}{yes}{no}}

deny message = policyd-weight said: $acl_m7
condition = ${if eq{$acl_m8}{550}{yes}{no}}
!authenticated = *

defer message = policyd-weight said: $acl_m7
condition = ${if eq{$acl_m8}{450}{yes}{no}}


That's all.