Dom Dziecka Żyznów - Podkarpackie

How to:

Postfix
Exim


Kontakt
Polspam.pl - delisting.


Poniżej podaj dane niezbędne do usunięcia wpisu z rbl.polspam.pl:


Rodzaj wpisu:
Wpis do usunięcia:
Twój adres e-mail:
Oświadczam, iż powód listowania został trwale rozwiązany. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że każde kolejne zgłoszenie wpisu do tego RBL będzie skutkować coraz większymi kłopotami związanymi z ponownym usunięciem z listowania na tym RBL.

Oświadczam również iż nie prowadzę i nie będę prowadził masowej wysyłki niezamawianych (niechcianych) wiadomości e-mail.

Przyjmuję do wiadomości następujący sposób działania tego RBL:
trafić łatwo, wypisać się trudno i jest to czynność upierdliwa.

Oświadczam JEDNOZNACZNIE iż NIE występuję w imieniu organizacji ogólnie uznanej za "sieczkarnię" służącą do rozsyłania spamu.
Jestem świadomy, iż próba skasowania wpisu z "sieczkarni" poskutkuje dotkliwym i długotrwałym embargiem w chwili wykrycia takiego żądania.
Thats's all.