Dom Dziecka Żyznów - Podkarpackie

How to:

Postfix
Exim
Polspam.pl - definicja SPAM'u..


Polski UOKiK podaje następującą definicję spamu, gdzie wiadomość musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy.
  • Odbiorca nie wyraził wcześniej weryfikowalnej zgody na otrzymywanie wiadomości.
  • Z okoliczności wynika, iż wysyłający odniósł niewspółmierną korzyść z faktu wysłania wiadomości w stosunku do korzyści jaką odniósł odbiorca w związku z jej odbiorem.
  • Art.10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - przesyłanie niezamówionej informacji handlowej jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny od 20 do 5000 PLN, ścigane z wniosku pokrzywdzonego.

Powyższa definicja jest cytatem definicji spamu podawanej przez polski UOKiK.
Thats's all.